RU EN UA

Главная » Послуги » Аудиторські послуги

Аудиторські послуги

 • Обов’язковий аудит — підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності підприємств з іноземними інвестиціями, підтвердження достовірності ліквідаційного балансу при ліквідації підприємства за рішенням власників, проведення аудиту підприємства за рішенням господарського суду у разі порушенні справи про банкрутство та у інших випадках, передбачених чинним законодавством.
  • Ініціативний аудит — за вимогою чи бажанням власників (учасників), акціонерів та вищого керівництва підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності, у тому числі оглядові перевірки.
  • Аудит фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗ — аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та надання аудиторського висновку.
  • При реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов’язань підприємства.
  • Виконання інших погоджених процедур щодо фінансової інформації — виконання за ініціативою Клієнта процедур щодо окремих статей фінансової інформації, фінансової або управлінської звітності.
  • Перевірка (аудит) прогнозної фінансової інформації — перевірка обґрунтованості припущень управлінського персоналу, підготовка та подання прогнозної фінансової інформації.

У тому числі Аудиторська фірма «БАМОС» надає наступні види аудиторських послуг:

 • аудит податкової звітності, підготовленої відповідно до українського податкового законодавства;
  • відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
  • проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з наданням письмових рекомендацій щодо її поліпшення;
  • послуги в сфері інтеграції облікових даних філій підприємства та складання консолідованих фінансових звітів;
  • трансформація фінансової звітності, підготовленої відповідно до НСБУ у звітність, підготовлену відповідно до вимог МСФЗ;
  • допомога в організації на підприємстві власного підрозділу по внутрішньому аудиту чи налагодження системи внутрішнього контролю.

Аудиторська фірма «БАМОС» надає аудиторські послуги українською та російською мовами, також за бажанням клієнтів здійснює переклад на англійську мову.

Результатом роботи є:

 • аудиторський звіт відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики;
  • аудиторський звіт відповідно до вимог МСФЗ;
  • конфіденційний звіт з відповідними рекомендаціями;
  • можлива підготовка спеціальних звітів у відповідності до вимог клієнта.

Комментарии закрыты.